ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53154 | Fide: 42120179 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 920 10
2023B 1018 13
2023Α 1057 9
2022B 986 6
2022A 940 6
2021B 950 0
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 14
2019B 911 12
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -