ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 53154, Fide: 42120179

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 14
2019B 911 12
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι