ΧΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 53158 | Fide: 42130085 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1139 2
2023Α 1103 7
2022B 1087 10
2022A 1116 2
2021B 1040 7
2021A 923 0
2020B 923 16
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -