ΧΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 53158, Fide: 42130085

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 923 0
2020B 923 16
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -