ΤΟΜΑΖΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 53168 | Fide: 42121060 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 6
2023B - 1
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -