ΓΚΛΙΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 53185 | Fide: 42119138 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 906 0
2023Α 906 0
2022B 906 0
2022A 906 0
2021B 906 0
2021A 906 0
2020B 906 0
2020A 906 3
2019B 886 3
2019A 900 8
2018B - 0
Παλαιότερα -