ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/1981, ΕΣΟ: 53190 | Fide: 42119146 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1162 19
2023Α 1153 26
2022B 1156 13
2022A 1273 25
2021B 1198 9
2021A 1199 0
2020B 1199 3
2020A 1199 18
2019B 1308 15
2019A 1106 15
2018B - 0
Παλαιότερα -