ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/1995, ΕΣΟ: 53203 | Fide: 42121213 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1210 0
2022A 1210 2
2021B 1192 1
2021A 1191 0
2020B 1191 0
2020A 1191 6
2019B 1153 0
2019A 1153 6
2018B - 0
Παλαιότερα -