ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

Η/Γ: 07/1970, ΕΣΟ: 53204, Fide: 42117216

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -