ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 53214, Fide: 42117607

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 893 0
2020B 893 1
2020A 889 7
2019B 879 8
2019A 949 7
2018B - 0
Παλαιότερα -