ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 53214 | Fide: 42117607 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 866 0
2023B 866 0
2023Α 866 17
2022B 994 6
2022A 912 13
2021B 874 1
2021A 893 0
2020B 893 1
2020A 889 7
2019B 879 8
2019A 949 7
2018B - 0
Παλαιότερα -