ΛΕΦΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 53254 | Fide: 42117682 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι