ΕΛΤΑΧΗΡ ΕΚΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53281 | Fide: 42129265 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 903 6
2023B 918 1
2023Α 868 5
2022B 868 2
2022A 844 2
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -