ΕΛΤΑΧΗΡ ΕΚΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53281, Fide: 42129265

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -