ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 53313, Fide: 42120390

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -