ΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 53322 | Fide: 42127610 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1170 0
2023B 1170 0
2023Α 1170 0
2022B 1170 0
2022A 1170 3
2021B 1067 0
2021A 1067 0
2020B 1067 0
2020A 1067 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -