ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 53333 | Fide: 42132770

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -