ΧΑΛΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 09/2014, ΕΣΟ: 53339, Fide: 42134471

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -