ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53343 | Fide: 42116198 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 946 0
2023Α 946 0
2022B 946 0
2022A 946 1
2021B 930 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -