ΤΖΙΜΑ ΑΝΘΙΑ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 53345 | Fide: 42124042 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1187 25
2023Α 961 12
2022B 836 12
2022A 830 12
2021B 840 10
2021A 830 0
2020B 830 4
2020A 881 11
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -