ΤΖΙΜΑ ΑΝΘΙΑ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 53345, Fide: 42124042

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 4
2020A 881 11
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -