ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53346 | Fide: 42123828 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1295 33
2023Α 1294 17
2022B 1205 19
2022A 1146 16
2021B 1024 18
2021A 868 0
2020B 868 2
2020A 875 10
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -