ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53346, Fide: 42123828

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1024 18
2021A 868 0
2020B 868 2
2020A 875 10
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -