ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΙΚΤΩΡΑΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 53347 | Fide: 42121205 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 951 4
2023B 910 0
2023Α 910 0
2022B 910 2
2022A 919 20
2021B 942 13
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 7
2019B 839 8
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -