ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 53359 | Fide: 42121159 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 2075 0
2023B 2075 49
2023Α 1918 22
2022B 1906 35
2022A 1625 22
2021B 1536 31
2021A 1465 0
2020B 1465 16
2020A 1335 16
2019B 1390 25
2019A 1098 5
2018B - 0
Παλαιότερα -