ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 53360, Fide: 25893300

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -