ΚΩΤΟΥΛΑ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΘΑΛΕΙΑ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 53363, Fide: 42115841

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -