ΛΙΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53400 | Fide: 42118972 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1082 8
2023Α 1086 7
2022B 1141 0
2022A 1141 6
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι