ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53476 | Fide: 42129699 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1144 0
2023Α 1114 14
2022B 1099 8
2022A 986 4
2021B 929 18
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -