ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 53476, Fide: 42129699

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -