ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 53480 | Fide: 42106036 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1385 23
2023B 1343 13
2023Α 1218 1
2022B 1238 1
2022A 1270 19
2021B 1061 19
2021A 892 0
2020B 892 0
2020A 892 2
2019B 878 2
2019A 869 13
2018B - 0
Παλαιότερα -