ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 53480 | Fide: 42106036

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1061 19
2021A 892 0
2020B 892 0
2020A 892 2
2019B 878 2
2019A 869 13
2018B - 0
Παλαιότερα -