ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 53482, Fide: 25886428

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1065 0
2020A 1065 9
2019B 1107 8
2019A 1105 10
2018B - 0
Παλαιότερα -