ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 53482 | Fide: 25886428 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1185 2
2023Α 1154 0
2022B 1154 2
2022A 1121 13
2021B 1041 17
2021A 1065 0
2020B 1065 0
2020A 1065 9
2019B 1107 8
2019A 1105 10
2018B - 0
Παλαιότερα -