ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 53497, Fide: 42133890

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -