ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 53502, Fide: 42118980

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι