ΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 07/2014, ΕΣΟ: 53524 | Fide: 42128242 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1439 50
2023Α 1467 22
2022B 1358 26
2022A 1186 17
2021B 1148 20
2021A 975 0
2020B 975 13
2020A 830 4
2019B 830 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -