ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 53532 | Fide: 42125499 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 963 5
2023B 883 0
2023Α 883 1
2022B 901 0
2022A 901 0
2021B 901 0
2021A 901 0
2020B 901 9
2020A 830 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -