ΠΑΡΖΙΓΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 53583 | Fide: 25890271 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1237 0
2023Α 1237 24
2022B 850 3
2022A 866 9
2021B 892 6
2021A 885 0
2020B 885 0
2020A 885 11
2019B 909 8
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -