ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ-ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 53584, Fide: 42120810

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 924 2
2021A 894 0
2020B 894 0
2020A 894 8
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -