ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/1984, ΕΣΟ: 53610 | Fide: 4254619

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 907 0
2021B 907 3
2021A 917 0
2020B 917 0
2020A 917 4
2019B 954 8
2019A 997 5
2018B - 0
Παλαιότερα -