ΣΠΥΡΟΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 12/1989, ΕΣΟ: 53647 | Fide: 42125774 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 932 0
2023Α 932 0
2022B 932 0
2022A 932 3
2021B 904 1
2021A 887 0
2020B 887 0
2020A 887 7
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -