ΣΠΥΡΟΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 12/1989, ΕΣΟ: 53647, Fide: 42125774

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 904 1
2021A 887 0
2020B 887 0
2020A 887 7
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -