ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 53652, Fide: 42126258

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι