ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 53669 | Fide: 42128102

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -