ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 53686 | Fide: 25893432

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1201 4
2021A 1227 0
2020B 1227 0
2020A 1227 9
2019B 1384 0
2019A 1384 5
2018B - 0
Παλαιότερα -