ΖΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 53686 | Fide: 25893432 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1508 18
2023B 1366 18
2023Α 1416 20
2022B 1240 6
2022A 1254 7
2021B 1201 4
2021A 1227 0
2020B 1227 0
2020A 1227 9
2019B 1384 0
2019A 1384 5
2018B - 0
Παλαιότερα -