ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 53730 | Fide: 42120721 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -