ΚΟΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 53820 | Fide: 42125278 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 901 0
2023Α 901 0
2022B 901 0
2022A 901 0
2021B 901 0
2021A 901 0
2020B 901 4
2020A 935 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -