ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 53824, Fide: 42125316

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -