ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 53825, Fide: 42129516

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -