ΓΙΑΝΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 53835, Fide: 42133831

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -