ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 53847, Fide: 42130999

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -