ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 53875, Fide: 42128129

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1095 0
2020B 1095 0
2020A 1095 10
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι