ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 53875 | Fide: 42128129 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1354 20
2023Α 1160 3
2022B 1090 1
2022A 1095 0
2021B 1095 0
2021A 1095 0
2020B 1095 0
2020A 1095 10
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -