ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 53876, Fide: 42103274

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -