ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 53876 | Fide: 42103274 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 861 2
2023B 868 0
2023Α 868 4
2022B 888 0
2022A 888 8
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -