ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 53894 | Fide: 42120535 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 974 0
2023B 974 0
2023Α 974 0
2022B 974 0
2022A 974 0
2021B 974 0
2021A 974 0
2020B 974 0
2020A 974 5
2019B 998 7
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι