ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 53894, Fide: 42120535

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 974 0
2020B 974 0
2020A 974 5
2019B 998 7
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι