ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 53896 | Fide: 42124352 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1465 11
2023Α 1405 11
2022B 1408 0
2022A 1408 0
2021B 1408 4
2021A 1433 0
2020B 1433 0
2020A 1433 9
2019B 1374 8
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι