ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 53896, Fide: 42124352

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1433 0
2020B 1433 0
2020A 1433 9
2019B 1374 8
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι