ΜΚΡΙΤΣΙΑΝ ΜΑΡΙΑΜ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53902, Fide: 42125294

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -