ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 53911, Fide: 42121086

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 885 0
2021A 885 0
2020B 885 0
2020A 885 10
2019B 924 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -