ΤΣΙΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 53911 | Fide: 42121086 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 898 0
2023Α 898 2
2022B 885 0
2022A 885 0
2021B 885 0
2021A 885 0
2020B 885 0
2020A 885 10
2019B 924 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -