ΣΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53933, Fide: 42124921

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι