ΛΙΜΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 53942 | Fide: 42125910 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 870 0
2023B 870 0
2023Α 870 0
2022B 870 0
2022A 870 0
2021B 870 0
2021A 870 0
2020B 870 6
2020A 920 9
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -