ΛΙΜΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 53942, Fide: 42125910

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 870 0
2020B 870 6
2020A 920 9
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -